پرستار سالمند در پاسداران

پرستار سالمند در پاسداران

پرستار سالمند در پاسداران

سالمند عضو مهم و جدای ناپذير هر خانواده است. بنابراين تحت هر شرايطی بايد از مراقبت و توجه ويژه ای برخوردار باشد. حال، استخدام پرستار سالمند در پاسداران با توجه به مشکلات و گرفتاری های زندگی امروزی اکثر خانواده (که خواه و ناخواه نمی توانند وقت کافی را برای برطرف کردن نيازهای سالمند خود صرف کنند) می تواند انتخابی رضايت بخش باشد. بنابراين مشکلاتی اعم از نوع بيماری، ميزان ناتوانی سالمند و ساعات کاری و ميزان بودجه خانواده، باعث می شود که از خدمات پرستار سالمند بهره مند شوند. در واقع، بهره بردن از خدمات پرستاری کيان مهر، هم شخص سالمند و هم خانواده او آسايش و راحتی قابل توجهی خواهند داشت. مسئوليت های پرستار تا حدود زيادی به شرايط جسمانی و حجم کارهای سالمند بستگی دارد. البته تمام پرستاران سالمند از وظايفی کلی برخوردار هستند که بايد با نظم و به صورت پيوسته آن ها را سامان دهند.

پرستار سالمند در پاسداران کيست؟

پرستاری از سالمند يک تخصص جداگانه در پزشکی است که با نام پرستار پيری نيز شناخته می شود. اين تخصص برای کمک به برطرف کردن نيازها و بهداشت شخصی، جلوگيری از بيماری های جدی يا شدت بيماری های درگير و در نهايت بهبود کيفيت زندگی و افزايش سطح فعاليت سالمندان در نظر گرفته شده است. اگرچه تمام پرستاران در راستای مراقبت و نگهداری از سالمندان وظيفه ای تقريباً مشترک به عهده دارند. 

با اين حال، هر يک با وجود متعدد بودن شرايط و نياز افراد سالمند در زمينه ای خاص، تخصص و مهارت دارند. بنابراين، استخدام پرستار سالمند در پاسداران از طريقمرکز کيان مهر به تناسب بازه نگهداری، ميزان نياز، بيماری، عدم توان در انجام کارهای شخص قابل انتخاب است. 

از اين رو شما می توانيد با توجه به نوع مشکل سالمند و حتی بودجه در نظر گرفته شده و تايم های گرفتاری و به عبارتی عدم وقت کافی در رسيدگی و مراقبت از سالمند خود، پرستار مورد نيازتان را استخدام کنيد.

انواع پرستار سالمند در پاسداران بر اساس زمان

پرستارانی که در زمينه نگهداری و مراقبت از افراد سالمند فعاليت دارند در سه بازه مختلف (متناسب با نياز و شرايط سالمند) دسته بندی می شوند که به صورت اجمالی عبارت اند از:

پرستار شبانه روزی

اين نوع پرستاری با توجه به نامش وظيفه دارد که به صورت شبانه روز و ٢۴ساعته از سالمند مراقبت کند. در واقع، سالمندانی که در بازه مراقبت شبانه روزی قرار می گيرند غالباً دچار مشکلات جسمی و روحی بيشتری هستند. از طرف ديگر، مشغله های خانواده نيز اجازه نمی دهد که تا چند هفته، چند ماه و يا گاها برای تمام سال از سالمند خود ديدار کنند. 

بر اين اساس، استخدام انواع پرستار سالمند از مرکز کيان مهر بهترين و مساعدترين گزينه است. برخی از وظايفی که پرستار سالمند در پاسداران شبانه روزی عهده دار آن است عبارت اند از:

پرستار سالمند روزانه

اين نوع پرستار سالمند در پاسداران تنها به مدت ٨الی ١٢ساعت وظيفه مراقبت و نگهداری از سالمند را بر عهده دارد. به عبارت ديگر، برخی از خانواده فقط در طول روز نمی توانند وقت و توجه کافی را برای سالمند خود صرف کنند. بر اين اساس، پرستار سالمند تا اتمام ساعت کاری خود تمام نيازها و کارهای شخصی سالمند را انجام می دهد.

پرستار سالمند موقت

گاهی سالمند تنها برای مدتی کوتاه )يک تا چند ماه( نيازمند پرستار است. به بيان ديگر، به جهت داشتن يک عمل جراحی سخت و دوران نقاهت چند ماهه، يا سفر کاری فرزند و غيره سالمند به کمک پرستار احتياج دارد.

انواع پرستار سالمند در پاسداران بر اساس زمان

پرستار سالمند در پاسداران مرکز کيان مهر بنا بر متنوع بودن شرايط سالمند در چندين تخصص دسته بندی می شود. در واقع، انجام برخی از کارهای سالمند نظير تزريق آمپول، تحرکات بدنی و فيزيوتراپی، مراجعات پزشکی و آزمايشات و معاينات به تخصص و مهارت علمی نياز دارد. 

بر اين اساس، پرستار سالمند بايد دوره های مربوطه را ديده باشد. از ديگر مواردی که به تخصص نياز دارد ايجاد رابطه دوستانه و به عبارتی، رفتارشناسی است. چرا که برخی از سالمندان به دليل عدم پذيرش ناتوانيشان، با پرستار ناسازگاری میکنند و سعی می کنند کارهای خود را شخصاً انجام دهند. اين گونه رفتارها ناشی از بيماری، مشکلات روحی و روانی و تنهايی دائم است. 

از اين جهت، يک پرستار سالمند در پاسداران بايد استفاده از دانش روانشناسی، تجربه و مهارت های رفتارشناسی مشکل را برطرف کند. مسئوليت پذيری، نظم و اصول کمک های اوليه را می توان از ديگر تخصص های يک پرستار سالمند برشمرد. به اين دليل که يک سالمند به طور طبيعی درگير آسيب های روحی، مشکلات جسمی است. بنابراين مراقب بايد همواره هوشيار و دقيق باشد و در صورت بروز علائم اوليه بيماری سريعاً گزارشات مربوطه را به پزشک معالج ارائه دهد. همچنين در درست کردن غذا و رعايت رژيم غذايی بيمار، شستشو و بهداشت بيمار منظم و مسئول باشد.

زمان استخدام پرستار سالمند در پاسداران

سالمندان با توجه شرايط محيط زندگی و رويدادها و بيماری هايی که در طول زندگی خود تجربه کرده اند نيازمند مراقبت های متفاوتی هستند. برخی خانواده به تناسب درگيری و گرفتاری هايی که دارند يا بايد سالمند خود را به خانواده سالمند ببرند يا بايد از خدمات پرستار استفاده کنند. با تمام اين اوصاف يک سالمند با توجه به داشتن شرايطی همچون تنهايی و انزوا، افسردگی، مشکلات ذهنی يا روحی، آسيب های جسمانی و عضلاتی (ناتوانی درحرکت) و ساير بيماری های جسمی نيازمند مراقبت پيوسته و منظم است. 

بر اين اساس، بروز اين موارد زمينه استخدام پرستار سالمند در پاسداران را فراهم می کند. از مزيت های گرفتن پرستار در منزل اين است که فارغ از کارهای شخصی سالمند به دليل اينکه پرستار در طول مراقبت به امورات منزل نيز رسيدگی می کند، از اين جهت تأثيرات مثبتی در راحتی و آسايش سالمند آن هم در منزل خودش ايجاد می کند. 

در مواقع ديگر احتياج به پرستار سالمند در منزل، هنگامی است که فرد سالمند درگير بيماری بسيار سختی است. در اين زمان اگر به انتقال سالمند به خانه سالمند مايل نباشيد و خود نيز وقت کافی برای رسيدگی نداشته باشيد. بهترين گزينه استخدام پرستار سالمند از مرکز کيان مهر است.

هزنيه پرستار سالمند در پاسداران

هزينه پرستار سالمند را می توان برای تمام سالمندان يکسان دانست. چرا که وظايف و مسئوليت های پرستار با توجه به ميزان مشکلات سالمند (ناتوانی، بيماری های ذهنی، جسمی و تحرکات بدنی و غيره) تعيين می شود. از اين رو هزينه پرستار سالمند کيان مهر بر اساس تعرفه های روز و قانونی و متناسب با حجم مسئوليت های پرستار در نظر گرفته می شود. برای مثال، هزينه استخدام پرستار سالمندمعلول از پرستار سالمندی که به لحاظ جسمی سالم است و تا حدودی می تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد طبيعتاً بيشتر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
تماس با ما
× پشتیبانی آنلاین